intern draad terminal

geperst inwendig draad wartelend type 857

geperst inwendig draad wartelend type 857 Beschikbare artikelen geperst inwendig draad 857-0300-020 857-0300-035 857-0400-020 857-0400-035 857-0500-020 857-0500-035 857-0600-025 857-0600-050  
inwendig draad

geperst inwendig draad type 860 en 861

geperst inwendig draad type 860 en 861 Beschikbare artikelen geperst inwendig draad rechts/links 860-0200-015 / 861-0200-015 860-0300-020 / 861-0300-015 860-0400-020 / 861-0400-020 860-0400-035 / 861-0400-035 860-0500-020 / 861-0500-020 860-0500-035 / 861-0500-035 860-0600-025 / 861-0600-025 860-0600-050 / 861-0600-025 860-0800-060 / 861-0800-060 860-1000-080 / 861-1000-080 860-1000-081 / 861-1000-081 860-1200-100 / 861-1200-100 860-1600-120 / 861-1600-120    
type ik110

geperst spanhuis met draad type 110

geperst spanhuis met draad type 110 Beschikbare artikelen geperst spanhuis met draad 110-0200 110-0300 110-0400 110-0401 110-0500 110-0600 110-0800 110-1000 110-1200 110-1600
contact