intern draad terminal

geperst inwendig draad wartelend type 857

geperst inwendig draad wartelend type 857 Beschikbare artikelen geperst inwendig draad 857-0300-020 857-0300-035 857-0400-020 857-0400-035 857-0500-020 857-0500-035 857-0600-025 857-0600-050  
inwendig draad

geperst inwendig draad type 860 en 861

geperst inwendig draad type 860 en 861 Beschikbare artikelen geperst inwendig draad rechts/links 860-0200-015 / 861-0200-015 860-0300-020 / 861-0300-015 860-0400-020 / 861-0400-020 860-0400-035 / 861-0400-035 860-0500-020 / 861-0500-020 860-0500-035 / 861-0500-035 860-0600-025 / 861-0600-025 860-0600-050 / 861-0600-025 860-0800-060 / 861-0800-060 860-1000-080 / 861-1000-080 860-1000-081 / 861-1000-081 860-1200-100 / 861-1200-100 860-1600-120 / 861-1600-120    
contact